Ersättning

Här kan du läsa mer om ersättning till utbildningsanordnare.
Under rådande omständigheter har Värmdö kommun beslutat att göra en del förändringar gällande ansökningar om tilläggsbelopp läsåret 2020/21.

  • Bilagor om frånvaro och utdrag ur betygskatalog behöver inte bifogas i år.
  • Ansökningar om tilläggsbelopp för befintliga barn/elever i verksamheten ska i möjligaste mån vara Värmdö kommun tillhanda den 2 maj 2020, för att ev. tilläggsbelopp ska beviljas från 1 juli. Värmdö kommun har dock bestämt att förlänga ansökningstiden till 2 oktober 2020 för de som behöver längre tid på sig. Om ansökan är inne senast den 2 oktober kommer beviljade tilläggsbelopp gälla från 1 juli och betalas ut retroaktivt.

Barnomsorg och grundskola

Förskolor, pedagogisk omsorgsverksamheter och grundskolor får en skolpeng för varje barn/elev som är folkbokförd i Värmdö kommun och inskriven i verksamheten. Kommunen tillämpar också en modell för socioekonomisk tilldelning som syftar till att jämna ut skillnader mellan barn-/elevgrupper med utgångspunkt i gruppernas socioekonomiska sammansättning.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg

Skolpeng grundskola

Underlag för ersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasium

Enskilda huvudmän för gymnasieskolor får programpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Värmdö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion med övriga kommuner inom Stockholms län. Inom gymnasieregionen tillämpas en gemensam prislista för alla nationella program. Utbetalning av programpeng och andra ersättningar sker via UEDB (vår gemensamma ungdoms- och elevdatabas) till alla gymnasieskolor i Stockholms län samt till fristående skolor i hela landet.

Programpeng gymnasium

Tilläggsbelopp

Enskilda utbildningsanordnare kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången.

Information om tilläggsbelopp för läsåret 2020-2021.

Info om tilläggsbelopp 2020-2021

Ansök om tilläggsbelopp enskilda utbildningsanordnare 2020/2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning

Ersättning betalas ut månadsvis, efter det att anordnaren har rapporterat satta betyg i kommunens verksamhetssystem. Ersättning betalas ut per kurspoäng, och hur stor ersättningen är per poäng beror på vilket ämnesområde en kurs ingår i.

Ersättning vuxenutbildning