Ersättning förskola

För barn folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns förskolor eller pedagogisk omsorg utgår ersättning enligt nedanstående prislista. Ersättning betalas ut från ett års ålder och utgår tidigast från den dagen i månaden då placeringen blivit känd av Värmdö kommun. Värmdö kommun tillämpar dagersättning.

Barn i behov av särskilt stöd

Vid placering av barn i behov av särskilt stöd och om behov av tilläggsbelopp finns ska detta ansökas om separat.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är 1 månad.

Kommunal förskola

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

12 936 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 707 kr

Barn 4 – 5 år

10 658 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 886 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 243 kr


Fristående förskola

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

13 712 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

11 350 kr

Barn 4 – 5 år

11 298 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 419 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 558 kr


Fristående förskola, exkl. föräldraavgift

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

12 407 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 541 kr

Barn 4 – 5 år

10 401 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 863 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 558 kr


Pedagogisk omsorg, fristående anordnare

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

13 445 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

11 129 kr

Barn 4 – 5 år

11 079 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 236 kr

Skolbarn

Förskoleklass

3 585 kr

Åk 1 – 3

3 513 kr

Åk 4 – 6

1 255 kr


Pedagogisk omsorg, fristående anordnare, exkl. föräldraavgift

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

12 141 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 321 kr

Barn 4 – 5 år

10 182 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 680 kr

Skolbarn

Förskoleklass

2 927 kr

Åk 1 – 3

2 856 kr

Åk 4 – 6

724 kr