Ersättning förskola

För barn folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns förskolor eller pedagogisk omsorg utgår ersättning enligt nedanstående prislista. Ersättning betalas ut från ett års ålder och utgår tidigast från den dagen i månaden då placeringen blivit känd av Värmdö kommun. Värmdö kommun tillämpar dagersättning.

Barn i behov av särskilt stöd

Vid placering av barn i behov av särskilt stöd och om behov av tilläggsbelopp finns ska detta ansökas om separat.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är 1 månad.

Kommunal förskola

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

12 522 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 359 kr

Barn 4 – 5 år

10 311 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 590 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 072 kr


Fristående förskola

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

13 274 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 980 kr

Barn 4 – 5 år

10 930 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 106 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 377 kr

 

Fristående förskola, exkl. föräldraavgift

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

12 021 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 203 kr

Barn 4 – 5 år

10 069 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 572 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 377 kr

 

Pedagogisk omsorg, fristående anordnare

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

13 016 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 767 kr

Barn 4 – 5 år

10 718 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 929 kr

Skolbarn

Förskoleklass

3 463 kr

Åk 1 – 3

3 392 kr

Åk 4 – 6

1 179 kr

 

Pedagogisk omsorg, fristående anordnare, exkl. föräldraavgift

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

11 763 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

9 990 kr

Barn 4 – 5 år

9 857 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

8 395 kr

Skolbarn

Förskoleklass

2 764 kr

Åk 1 – 3

2 693 kr

Åk 4 – 6

614 kr