Ersättning grundskola

För elever folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns skola och fritidshem utgår ersättning nedanstående prislista.

Kommunal grundskola

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklass

6 837 kr

Årskurs 1 – 3

7 200 kr

Årskurs 4 – 6

7 593 kr

Årskurs 7 – 9

8 518 kr

Tilläggsbelopp, modersmål

712 kr


Kommunalt fritidshem
Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

3 449 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

3 380 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

1 207 kr


Föräldraavgiften tas ut av skolan

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

2 641 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

2 572 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

565 kr


Fristående grundskola

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklass

7 248 kr

Årskurs 1 – 3

7 632 kr

Årskurs 4 – 6

8 049 kr

Årskurs 7 – 9

9 029 kr

Tilläggsbelopp, modersmål

754 kr


Fristående fritidshem

Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

3 656 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

3 583 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

1 280 kr


Föräldraavgiften tas ut av skolan

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

2 998 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

2 926 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

748 kr