Utbildning för vuxna

Här hittar du information om vilka regler som gäller för att anordnare av vuxenutbildning för Värmdös medborgare.

Kommunal vuxenutbildning

Värmdö kommun har kundval inom kommunal vuxenutbildning. Det innebär att vuxenutbildningens elever fritt väljer vilken skola de vill studera hos, bland de skolor som är godkända av Värmdö kommun.

Vi vill kunna tillhandahålla ett brett utbud av utbildningar och skolor till våra elever. Nya utbildningsanordnare är därför alltid välkomna att ansöka om att bli auktoriserade av oss.

Bli auktoriserad anordnare

Auktorisation innebär att varje utbildningsanordnare som uppfyller våra auktorisationsvillkor är välkommen att erbjuda vuxenutbildning till Värmdös medborgare.

För att bli auktoriserad anordnare av vuxenutbildning måste du ansöka om att bli auktoriserad och uppfylla Värmdö kommuns auktorisationsvillkor. Ansökan gör du via vår e-tjänst. Du behöver en e-legitimation för att kunna använda tjänsten.

När skolan har auktoriserats är du välkommen att erbjuda vuxenutbildning till Värmdös medborgare. Beslut om att auktorisera en utbildningsanordnare fattas av rektor för vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenheten. 

Är du auktoriserad anordnare och vill ansöka om utökad auktorisation?

Du som redan är auktoriserad anordnare i Värmdö, och som vill ansöka om utökade auktorisation för grundläggande eller gymnasial nivå behöver bara bifoga beslut om betygsrätt. Om du ansöker om auktorisation för sfi behöver du också bifoga information om skolans kursutbud inom sfi och studieort för sfi.

Auktoriserad utbildningsanordnare

Som auktoriserad utbildningsanordnare förbinder du dig att följa de rutiner och anvisningar som kommunen bestämmer.

Du förbinder dig också att att använda det IT-stöd kommunen anvisar, för närvarande Tieto Education. Du behöver använda IT-systemet bland annat för att att anta elever och rapportera betyg. 

Rutiner och anvisningar

Samverkan

Värmdö kommun anordnar, i samarbete med Nacka kommun, regelbundna dialogmöten i syfte att sprida kunskap, stödja utvecklingsarbetet hos våra anordnare och främja samverkan, mellan utbildningsanordnare och kommunen, såväl som utbildningsanordnare emellan. Inbjudan till dialogmöten skickas via mail till samtliga auktoriserade anordnare.

Relaterad information

Ersättning till utbildningsanordnareWord