Företagare

Användarguide för Tieto Education

Värmdö Kommun använder IT-systemet Tieto Education för handläggning och administration av vuxenutbildning. Du som är auktoriserad anordnare behöver använda IT-systemet bland annat för att att anta elever och rapportera betyg.

Kontakta vår administratör för att få användaruppgifter till systemet.

För att underlätta användningen av systemet har vi tagit fram en videoguide. Klicka på länken, därefter på den gröna play-symbolen för att öppna guiden. När du har öppnat guiden kan du välja vilket avsnitt du vill titta på.