Företagare

Ersättning till utbildningsanordnare

Här kan du läsa mer om ersättning till utbildningsanordnare.

Barnomsorg och grundskola

Förskolor, pedagogisk omsorgsverksamheter och grundskolor får en skolpeng för varje barn/elev som är folkbokförd i Värmdö kommun och inskriven i verksamheten. Kommunen tillämpar också en modell för socioekonomisk tilldelning som syftar till att jämna ut skillnader mellan barn-/elevgrupper med utgångspunkt i gruppernas socioekonomiska sammansättning.

Skolpeng förskola och pedagogisk omsorg

Skolpeng grundskola

Underlag för ersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tilläggsbelopp barnomsorg och grundskola

Det finns också möjlighet att söka tilläggsbeslopp för stödåtgärder för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Hur stor ersättning som beviljas beror på hur omfattande behov barnet/eleven har och vilka stödåtgärder som behövs.

Ansök om tilläggsbeslopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om tilläggsbelopp

Gymnasium

Din skola får programpeng för varje elev som är inskriven på skolan förutsatt att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun. Värmdö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion med övriga kommuner inom Stockholms län. Inom gymnasieregionen tillämpas en gemensam prislista för alla nationella program.

Programpeng gymnasium


Utbetalning av programpeng och andra ersättningar sker via UEDB (vår gemensamma ungdoms- och elevdatabas) till alla gymnasieskolor i Stockholms län samt till fristående skolor i hela landet.

Tilläggsbelopp gymnasium

Det finns också möjlighet att söka tilläggsbeslopp för stödåtgärder för elever i gymnasiet som har omfattande behov av särskilt stöd. Hur stor ersättning som beviljas beror på hur omfattande behov eleven har och vilka stödåtgärder som behövs.

Ansök om tilläggsbelopp gymnasium

Vuxenutbildning

Ersättning betalas ut månadsvis, efter det att anordnaren har rapporterat satta betyg i kommunens verksamhetssystem. Ersättning betalas ut per kurspoäng, och hur stor ersättningen är per poäng beror på vilket ämnesområde en kurs ingår i.

Ersättning vuxenutbildning