Hemtjänst

Inom vissa områden i Värmdö har brukare av hemtjänst rätt att välja vem som ska utföra omsorgen. Alla utförare som uppfyller kommunens villkor har rätt att erbjuda hemtjänst till dessa kunder.

Brukare av hemtjänst som bor i Gustavsberg, Ingarö, på Värmdölandet eller Djurö/Stavsnäs har rätt att själva välja vem som ska utföra den hemtjänst de har beviljats.

För att bli godkänd som utförare av hemtjänst måste du ansöka om att bli auktoriserad och uppfylla kommunens krav på hemtjänstutförare. 

Vilken ersättning du får för utförda tjänster beror på var i kommunen brukaren bor.