Särskilt boende

Det är kommunen som ansvarar för att omsorgen inom särskilda boenden håller en god kvalitet. Kommunen har också ansvar för viss tillsyn av verksamheten, till exempel lokaler och livsmedelshantering.

Relaterad information