Ersättning förskola

För barn folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns förskolor eller pedagogisk omsorg utgår ersättning enligt nedanstående prislista. Ersättning betalas ut från ett års ålder och utgår tidigast från den dagen i månaden då placeringen blivit känd av Värmdö kommun. Värmdö kommun tillämpar dagersättning.

Barn i behov av särskilt stöd

Vid placering av barn i behov av särskilt stöd och om behov av tilläggsbelopp finns ska detta ansökas om separat.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är 1 månad.

Kommunal förskola

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

13 616 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

11 303 kr

Barn 4 – 5 år

11 252 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 412 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 537 kr


Fristående förskola

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

14 433 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

11 981 kr

Barn 4 – 5 år

11 927 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 976 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 869 kr


Fristående förskola, exkl. föräldraavgift

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

13 087 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

11 147kr

Barn 4 – 5 år

11 002 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 403 kr

Allmän förskola, 15 timmar

5 869 kr


Pedagogisk omsorg, fristående anordnare

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

14 152 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

11 748 kr

Barn 4 – 5 år

11 696 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 783 kr

Skolbarn

Förskoleklass

3 836 kr

Åk 1 – 3

3 761 kr

Åk 4 – 6

1 360 kr


Pedagogisk omsorg, fristående anordnare, exkl. föräldraavgift

Kategori

Belopp/månad

Barn 1 – 3 år

12 807 kr

Barn 1 – 3 år, 25 timmar

10 914 kr

Barn 4 – 5 år

10 771 kr

Barn 4 – 5 år, 25 timmar

9 209 kr

Skolbarn

Förskoleklass

3 086 kr

Åk 1 – 3

3 010 kr

Åk 4 – 6

754 kr