Ersättning grundskola

För elever folkbokförda i Värmdö kommun och som beviljats plats i fristående verksamhet eller i annan kommuns skola och fritidshem utgår ersättning nedanstående prislista.

Kommunal grundskola

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklass

7 270 kr

Årskurs 1 – 3

7 652 kr

Årskurs 4-6

8 097 kr

Årskurs 7 – 9

9 079 kr

Tilläggsbelopp, modersmål

738 kr


Kommunalt fritidshem
Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

3 691 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

3 618 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

1 309 kr


Föräldraavgiften tas ut av skolan

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

2 941 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

2 868 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

718 kr


Fristående grundskola

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklass

7 707 kr

Årskurs 1 – 3

8 111 kr

Årskurs 4 – 6

8 583 kr

Årskurs 7 – 9

9 623 kr

Tilläggsbelopp, modersmål

782 kr


Fristående fritidshem

Föräldraavgiften tas ut av Värmdö kommun

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

3 912 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

3 835 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

1 387 kr


Föräldraavgiften tas ut av skolan

Kategori

Belopp/månad

Förskoleklassfritids

3 162 kr

Fritidshem årskurs 1 – 3

3 085 kr

Fritidshem årskurs 4 – 6

781 kr