Ängens förskola

Ängens förskola har tre avdelningar i två olika hus i gamla och nya Ängsvik på Norra Värmdö. Dessa ligger vackert belägna med naturen inpå knuten, vilket vi frekvent utnyttjar i vår verksamhet.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Fjärilen 0701680380

Snigeln 0701680379

Nyckelpigan 0701680377

Biträdande rektor Åsa Doverfelt 0701680378

Rektor Viola Loch 0739884640