Mer om Calle Flygare vägs förskola

Här finner ni mer information om vår förskola.

barn som leker ute

Så här arbetar vi

Här arbetar avdelningarna i mindre grupper och barnens intressen avgör innehållet på gruppens projekt och dialoger. Målen är att alla barn ska utveckla sitt språk, förmågan att kommunicera och förmågan att samspela respektfullt. Här får barnens lek mycket tid och plats, både inomhus och utomhus och vi arbetar medvetet med att alla barn får utveckla tillit till sin egen förmåga att lära.


Dokumentation från projektarbeten och övrig information lägger avdelningarna upp digitalt på School soft. Tanken är att du som förälder ska kunna vara delaktig i förskolans vardag och att förskolan ska upplevs som trygg, meningsfull och utvecklande för alla som ingår.

Hållbar utveckling

Ett övergripande mål för hela Calle flygares förskola är hållbar utveckling, både socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Att arbeta hållbart innebär för oss b.la att alla avdelningar;

  • Alla avdelningar källsorterar tillsammans med barnen.
  • Barnen skapar mycket och i återvunnet material.
  • Barnen görs delaktiga i vikten av att äta hälsosamt
  • Barnen görs delaktiga i vikten av att röra på sig regelbundet.
  • Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet och gör baren delaktiga i det.
  • Vi odlar tillsammans med barnen, från jord till bord.
  • Måltidspedagogik
  • Projektarbeten där barn och pedagoger lär och utforskar i dialog både inomhus och utomhus.