Dalstugans förskola

Förskolan består av 5 avdelningar.Förskolan omges av varierande natur som är en del av vår lärmiljö. Det ger barnen rika möjligheter att utforska och bli trygga i sin omgivning. Varmt välkomna till oss!