Mer om Dalstugans förskola

Kom gärna och hälsa på, vi träffar er gärna!

Skogen och naturen ger oss möjligheter att ofta och på nära håll följa årstiderna bland djur och natur, de ger oss nya upptäckter och utmaningar under lekfulla former. I våra lärmiljöer inne och ute vill vi att barnen ska möte undervisning som stimulerar barnen till lek, lärande, trygghet och social kompetens.

I förskolans utbildning är vår ateljé en mötesplats för barnen att kreativt uttrycka sig i olika material, färg och form. I vår rörelse- och lekhall vill vi inspirera barnen till rörelseglädje och i vårt eget förskolebibliotek vill vi tidigt väcka barns nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära.

På förskolan har vi fem avdelningar. Två yngrebarnsavdelningar med åldrarna 1–3 år och tre äldrebarnsavdelningar med åldrarna 3–5 år.

På vår förskola har vi en egen kock som varje dag lagar vår goda mat. Maten Jerry serverar är många gånger i veckan lagad från grunden.

Barn som håller i maskros

Hållbar utveckling

Vi arbetar med Grön Flagg som är miljöcertifiering inom Håll Sverige Rent. Inom Grön Flagg arbetar vi med hållbar utveckling. I undervisningen på förskolan inom Grön Flagg inleds en meningsfull väg mot hållbar utveckling där barnen får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lek och social kompetens

 I vår utbildning tycker vi att det är viktigt att leken får mycket utrymme. I leken tränar barnen social kompetens i samspel med andra. Både i vår inne- och utemiljö finns stora ytor för att leken kan och tar plats.

Ateljé, Lekhall, Bibliotek och våra miljöer inne och ute.

På förskolan har vi många mötesplatser för undervisning, kreativa platser för lärande, kommunikation och lek. I ert barns utbildning och undervisning på vår förskola har alla barn möjlighet att få vistas i vår Ateljé, i vår rörelse- lekhall, i vårt eget förskolebibliotek, i naturen och i vår inne- och utemiljö. Vår utemiljö, våra gårdar har stora lekytor med varierande terräng och grönska, lekmaterial att klättra och åka i, ytor att cykla på och stora sandlådor att bygga i.


Vår Ateljé vill vi ska inspirera till fantasifullt kreativt skapande. Inne i vår rörelse- och lekhall och i utemiljön vill vi inspirera barnen till att röra på sig, samspela och leka. Att utveckla rörelseglädje! I vårt bibliotek har vi skapat en stimulerande läsmiljö. Vi vill väcka barns intresse för läsning, utveckla barns fantasi och föreställningsförmåga. Vi vill att barnen ska få uttrycka tankar, att få möjligheten till att skapa intresse för bild och text. Vi vill ge barnen tillgång till böcker och ett samtal till en bild eller en text som ger kunskap för barnet i språk och sin omvärld.

Digitaliering

I vår utbildning och i vår undervisning kommer barnen någon gång under deras vistelsetid hos oss komma i kontakt med digitala verktyg. Blue-Bot är ett digitalt verktyg vilka vi valt att använda på förskolan. Blue-Bot är en golvrobot som programmeras med enkla knapptryckningar på ryggen. Knapptryckningarna gör så att roboten tar sig fram i ett vist mönster.

Vi dokumenterar vår undervisning ett par gånger varje vecka i verksamhetsloggen på Schoolsoft, en kommunikationsform på webben mellan hem och förskola.