Djurö förskola

Djurö förskola är belägen mellan skog och hav centralt på Djurö. Vi har plats för ca 75 barn. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 18. Förskolan med våra 4 avdelningar ingår i en enhet med Talldungens förskola på Stavsnäs. Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta Djurö förskola

Ankaret
0701680109

Kompassen
0701680111

Bojen
0701680110

Kobben
0701680104

Förskolans öppettider:
Måndag till Fredag 06:30-17:30

Rektor
Lotta Annell

Telefonnummer: 0701680480

E-post: lotta.annell@varmdo.se