Djurö förskola

Djurö förskola är belägen mellan skog och hav centralt på Djurö. Vi har plats för ca 75 barn. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 18. Förskolan med våra 4 avdelningar ingår i en enhet med Talldungens förskola på Stavsnäs. Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.