Mer om Djurö förskola

Djurö förskola är belägen mellan skog och hav centralt på Djurö. Vi har plats för 75 barn.Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 18.

Så jobbar vi

På Djurö förskola arbetar vi med Håll Sverige rent och har Grönt Flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. certifikat. Vårt arbetssätt är temainriktat för att implementera miljömedvetenhet och vi arbetar med hållbar utveckling tillsammans med våra barn. Förskolan arbetar temainriktat, barnens intressen gör grunden för förskolans arbete.

Hos oss är miljömedvetenhet ett viktigt inslag och vi strävar efter att bli en giftfri förskola. Vi har miljöutmärkelsen Grön flagg  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och arbetar ständigt för hållbar utveckling.Genom observation, analys och reflektion kring barns lek och teorier planerar vi vår verksamhet vidare.

Vi arbetar även med teman och projekt under en längre tid och lägger vikten vid läroprocessen. Verksamheten bedrivs så att den på ett medvetet sätt stödjer utvecklingen av ny kunskap och nytt lärande.

Det kollegiala utbytet och den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i vårat arbete. Pedagogerna träffas regelbundet och reflekterar kring verksamheten och barnens olika lärprocesser.

Förskolan har en stor fin gård där barnen leker och utforskar tillsammans med pedagogerna.