Fågelviks förskola

Fågelviks förskola ligger på Ingarö, i direkt anslutning till Fågelviks skola. Vår utemiljö, med tre gårdar samt närhet till skog och mark skapar fantastiska möjligheter till att utmana barnen vidare till nya upptäckter och kunskaper.