Hagabergs förskola

Hagabergs förskola med 4-5 grupper ingår i en enhet med två andra förskolor, Vikingen och Lokatten.
Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.