Holmviksskogens förskola

Holmviksskogens förskola är belägen i ett radhusområde i östra Gustavsberg, med naturen och skogen nära tillhands. Förskolan har fem avdelningar med plats för ca 80 barn och
6 legitimerade förskollärare och 9 barnskötare. Förskolan ligger i bottenplanet på en hästskoformad tvåvåningsbyggnad med vanligt boende ovanpå.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Bergmossevägen 5 & 11
134 43 Gustavsberg

Förskolerektor
Annika Wastesson
08-570 472 03
annika.wastesson@varmdo.se

Biträdande förskolerektor
Maria Ekrot
08-570 472 06
maria.ekrot@varmdo.se