Vår förskola

Köket på Holmviks­skogens förskola

Holmviksskogen har ett eget kök där det lagas god och näringsrik mat från grunden utifrån Livsmedelverkets föreskrifter. Våra matvaror är till stor del ekologiska och svensk producerade..

Till varje lunch serveras sallad samt mjölk/vatten som dryck. Vi serverar inga sötade produkter.

Vår personal i köket deltar i köksnätsträffar, där kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte ingår.

Det är viktigt att meddela om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi. Vi lägger vikt vid att barn med allergi ska erbjudas alternativ kost som är så nära den ordinarie maten som möjligt