Mer om Jungmannens förskola

Vi lägger stor vikt vid den viktiga leken på förskolan, både den spontana men även i den planerade verksamheten. Vår ambition är att barnen ska vilja komma till förskolan för att leka och ha roligt tillsammans. Då vet vi att de utvecklas och lär sig under lustbetonade former. Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 18.

Bild på förskolan ute

 

På Jungmannens förskola arbetar vi mycket och medvetet med att väcka barns nyfikenhet och starta processer så att barnen ska vilja lära sig och utvecklas. Barnen ska även få möjlighet att förstå vad man kan använda sina färdigheter till. Vår grundsyn är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor. Förskolan arbetar medvetet med att barnen ska tänka själva och ställa öppna frågor. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där reflektion med barnen över verksamheten är en del, som fångar upp deras tankar och intressen, för att sedan spinna vidare på det i t ex tema/projekt.

Var fjärde vecka bjuds även vårdnadshavare in för att tillsammans med sitt barn reflektera över barnets lärprocesser i verksamheten.

Det är viktigt att barnen själva får känna att de kan, det betyder att vi skapar förutsättningar för barnen att lyckas, t ex ger dom tid och utrymme i den dagliga verksamheten. Pedagogerna är medvetna och överens om att barn lär oavbrutet och konkret genom att iaktta, upptäcka, undersöka, uppleva och imitera. Vi vill ge barnen en god grund för livslångt lärande där undervisning, utbildning kunskap och glädje ska vara en del i vardagen på förskolan och vi strävar efter att dagarna på Jungmannen ska vara lustfyllda och lekfulla. Allt enligt skolverkets Läroplan för förskolan Lpfö18.

Lek/rörelse samt Knytte och Mulleverksamhet

Rörelse är en annan viktig del av barns utveckling. Barn behöver använda sin kropp på ett konkret sätt för att förstå sin omvärld. Vi använder oss mycket av skogen som vi har inpå knuten, vår närmiljö, vårt rörelserum samt är ute mycket. Förskolans alla 3-5 åringar erbjuds utöver grundverksamheten även Knytte- och Mulleverksamhet då flera av pedagogerna är utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet.

Att bli sedd och respekterad

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek och lärande i en inkluderande lärmiljö. Vi på förskolan har även bestämt att använda teckenkommunikation i verksamheten som förstärker språket, vid behov. Ett annat exempel på trygghet kan vara att vi ser oss som ett arbetslag, där alla känner alla både barn och pedagoger. Vi arbetar därför aktivt tillsammans med barnen utifrån barnkonventionen samt förskolebrevet punkter. Vår grundtanke är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor.

Läs mer om barnkonventionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om förskolebrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förskola/hem

Målet med samverkan mellan förskola och hem är att i nära och förtroendefullt samarbete verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Du som vårdnadshavare får känna delaktighet i ditt barns vardag och ta ditt ansvar för att det ska kunna förverkligas. Att du som vårdnadshavare ska känna tillit, få säga din mening och kunna påverka är viktigt för oss på förskolan.

Samverkan sker genom Schoolsoft, utvecklings-samtalet, föräldramöten, traditioner och i den dagliga kontakten med vårdnadshavare.

Vi uppmuntrar alla vårdnadshavare att delta i vår verksamhet. Det är något som uppskattas av alla, inte minst barnen