Kopparmora förskola

Kopparmora förskola är en relativt liten förskola med tre avdelningar och ligger på Norra Vämdö. Förskolan ligger vackert belägen med naturen inpå knuten, vilket vi frekvent utnyttjar i vår verksamhet.