Kopparmora förskola

Kopparmora förskola är en relativt liten förskola med tre avdelningar och ligger på Norra Värmdö. Förskolan ligger vackert belägen med naturen inpå knuten, vilket vi frekvent utnyttjar i vår verksamhet.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Jollen: 0701680432

Ekan: 0701685263

Skeppet: 0701680430

Biträdande rektor Åsa Doverfelt: 0701680378

Rektor Viola Loch: 0739884640