Labyrintens förskola

Labyrintens förskola med 4-5 grupper ingår i en enhet med tre andra förskolor, Blåsippan, Hagaberg och Torshäll.
Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.

Välkommen till Blåsippans – Labyrintens - TorshällsHagabergs förskola-länk till annan webbplats tillsammans skapar vi meningsfullt lärande.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Motionsvägen 7
13932 Värmdö

Rektor
Lotta Österman Eriksson
08-570 473 67
lotta.osterman-eriksson@varmdo.se

Avdelningar:
Grön: 0739620810
Gul: 0701680196
Blå: 0734006218
Röd: 0701680195

Kök:
08-570 203 91