Mer om Långviks förskola

Här kan du läsa mer om Långviks förskola

Bild på ett ljusbord

Så här arbetar vi

På Långviks förskola arbetar vi medvetet med barnens språk, förmågan att kommunicera och förmågan att samspela respektfullt i alla grupper. För att alla barn ska utveckla en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga att lära. Vi arbetar utforskande i mindre grupper och barnens intressen och frågeställningar avgör innehållet på gruppens projekt. Vi ger även barnens lek mycket tid och plats, inomhus och utomhus.

Dokumentation från projektarbeten och övrig information lägger avdelningarna upp digitalt på School soft. Tanken är att du som förälder ska kunna vara delaktig i förskolans vardag och att förskolan ska upplevs som trygg, begriplig och meningsfull för alla som ingår.

Hållbar utveckling

Ett övergripande mål för hela Långviks förskola är hållbarhet, både socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Att arbeta hållbart innebär för oss b.la att alla avdelningar;

  • Arbetar utforskande utifrån barnens intressen/frågeställningar
  • Gör barnen delaktiga i vikten av att äta hälsosamt och röra på sig regelbundet
  • Stöttar barnen att hitta en god balans mellan aktiviteter och vila
  • Odlar egna grönsaker i mindre skala på förskolans gård, från jord till bord.
  • Skapar förutsättningar för barn och vuxna att utveckla tilliten till sin egen förmåga att lära nytt.
  • Källsorterar tillsammans med barnen
  • Skapar mycket och b.la i återvunnet material


Pinnar i skogen