Lokattens förskola

Lokatten ligger i Skeppsdalström med skogen inpå knuten. Vi är en liten förskola med plats för cirka 22 barn i åldrarna 1–5 år. Här arbetar 2 legitimerade förskollärare och 2 barnskötare.

I vår värdegrund ingår att alla som deltar i förskolans utbildning tar ansvar, får inflytande och gör sig delaktig. Förskolan skall genomsyras av glädje, lust och engagemang i en lärorik miljö. Vi ser till alla människors lika värde och ser allas olikheter som en tillgång.

Våra förskolor arbetar utforskande och med ett reflekterande arbetssätt. Grunden i vår utbildning är förskolans läroplan, Lpfö18. Vi arbetar för att stärka varje barns självkänsla och tillit till sin egen förmåga samt att öka barngruppens vi-känsla genom samarbete och samspel.