Mer om Lokattens förskola

Vi är inspirerade av Reggio Emilias förskolor i Italien. Detta ges uttryck i vårt arbetssätt genom de värden vi vill att barnen ska möta under sin tid hos oss. Dessa värden är: Det rika och kompetenta barnet, den pedagogiska miljön, ett projektinriktat arbetssätt, de hundra språken och pedagogisk dokumentation.

 

Lokatten

Projektinriktat arbete

Detta ligger som grund till vårt förhållningssätt för barns utforskande och lärande och hur vi skapar en vardag med lust, glädje och nyfikenhet. Vi ser barnet som en aktiv och kompetent individ som tillsammans med pedagoger, barn och miljö får utforska, upptäcka och pröva sin egna hypoteser och teorier. Vi arbetar projektinriktat för att skapa ett gemensamt fokus i utbildningen.

Med detta arbetssätt får vi ett ämnesöverskridande innehåll med många olika språk, uttrycksmöjligheter. I projektet fångar vi upp barnens intressen och låter barnen äga frågan genom att vi tar dem på allvar och tillsammans prövar deras hypoteser.

Barnen ges inflytande och delaktighet i det som sker. I projektet kan vi skapa syften, frågeställningar och fördjupningar utifrån barnens upptäckter och teorier.

 

 

Lokatten