Lövhamra Naturförskola

Lövhamra Naturförskola är belägen på Ingarö, nära skog, äng och hav, vilket ger utrymme för många härliga naturupplevelser. På vår förskola har vi plats för cirka 76 barn fördelade på fyra avdelningar

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Avdelningar
Aspen: 08-570 473 25
Björken: 08-570 473 23
Eken: 08-570 473 22
Lönnen: 08-570 473 24

Rektor
Susanne Palm; 08-57047320, 0701680388
susanne.palm@varmdo.se

Biträdande rektor
Lise Nyborg; 08-57047326, 0700075227
lise.nyborg@varmdo.se