Mer om Lövhamra naturförskola

Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Som naturförskola erbjuder vi daglig uteverksamhet vilket innebär att vi arbetar med alla ämnen såväl ute som inne. Vår utbildning leds av pedagoger som alla har ett intresse och kunskaper om natur och miljö. Vår roll är att undervisa, vara förebilder och medupptäckare.

Barn som hovar från stranden

Naturen som lärorum

På Lövhamra Naturförskola ser vi naturen som vårt största lärorum. I naturen tränar vi våra sinnen, motorik, väcker nyfikenhet och stimulerar vår lust och fantasi. Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen. Vi har tillgång till skog, äng och hav som ger utrymme för många härliga naturupplevelser.

Lövhamra Naturförskolas fyra hörnstenar är:

  1. Hållbar utveckling
  2. Naturen som lärorum
  3. Glädjefyllda och hälsosamma naturupplevelser
  4. Naturen flyttar in

Pedagogerna är medupptäckare. Tillsammans upplever, upptäcker och undersöker vi naturens mångfald och lär oss det viktiga samspelet mellan människan, djuren och naturen.

Grön Flagg

Förskolan har Grön Flagg, en miljöutmärkelse från "Håll Sverige Rent". Vi har haft certifieringen sedan år 2000. Detta innebär ett målinriktat miljöarbete som leder till miljömedvetna barn som redan från tidig ålder får vara delaktiga i källsortering och kompostering. Barnen lär sig om kretsloppet och att värna om miljön och naturen. Vi arbetar för en hållbar livsstil.

Mer information Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisning

Vår strävan är att ge varje enskilt barn goda utvecklingsmöjligheter genom att ta tillvara barnets nyfikenhet och kreativitet. Pedagogens roll är att vara förebild och medupptäckare. Vi har det roligt och lustfyllt tillsammans, vilket är grunden för all inlärning.

Lek och nyfikenhet är motor i barnens projektarbeten där barnen ges möjlighet till lärande inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, musik och skapande.

Leken

Lek har en central plats i vår utbildning. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek kan utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Barnen ska ges möjligheter både för lek som de själva tar initiativ till och som någon av pedagogerna introducerar.