Lugnets förskola

"Alla barn ska gå på sin bästa förskola och lyckas varje dag"

Vår förskola bedriver en verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) där omsorg, lärande och fostran på ett lustfyllt och lekfullt sätt bildar en helhet. Vi vill ge alla barn en god grund till ett livslångt lärande där glädje och kunskap ska ingå i vardagen.


Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Lugnets förskola
Meitens väg 4
134 35 Gustavsberg

Avdelningar:

Haren 0736259414

Hjorten 0700919414

Hermelinen 0707629414

Rådjuret 0737199414

Räven 0737129414

Renen 0737830414

Järven 0736607414


Rektor Anna Bjers Giles, 08-57047457
anna.bjers-giles@varmdo.se

Biträdande rektor Jenny Undin, 08-57047189
jenny.undin@varmdo.se