Munkmora förskola

Munkmora förskola är en interkulturell förskola som är belägen i närheten av Gustavsbergs centrum. Vi har stora gårdar, nära till skog, teater och bibliotek. På våra fem avdelningar har vi plats för cirka 70 barn i åldrarna 1-5 år. De är indelade i yngre barn och äldre barn.

Vår vision är att skapa förutättningar för alla barn att bli ansvarsfulla demokratiska världsmedborgare. Förskolan möter sin samtid.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Avdelningar
Grön: 08-570 473 45
Gul: 08-570 473 44
Regnbågen: 08-570 473 42
Röd:08-570 473 43
Köket: 08-570 473 41

Rektor
Susanne Palm; 08-57047320, 0701680388
susanne.palm@varmdo.se

Biträdande rektor
Lise Nyborg; 08-57047326, 070075227
lise.nyborg@varmdo.se

Text