Ösbydalens förskola

"Alla barn ska gå på sin bästa förskola och lyckas varje dag"

Vår förskola bedriver en verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) där omsorg,

lärande och fostran på ett lustfyllt och lekfullt sätt bildar en helhet.

Vi vill ge alla barn en god grund till ett livslångt lärande där glädje och kunskap ska ingå i vardagen.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Ösbydalens förskola
Lövsångarvägen 2
13442 Gustavsberg

Avdelningar
Larven 0768431222
Snigeln 0768431226
Humlan 0768438713
Nyckelpigan 0768438711

Fjärilen nås på Humlan eller Nyckelpigan

Rektor
Anna Bjers Giles
anna.bjers-giles@varmdo.se 08-570 47457

Biträdande rektor
Jenny Undin
jenny.undin@varmdo.se 08-570 47189