Mer om Ösbydalens förskola

Ösbydalens förskola är belägen i Gustavsberg med närhet av centrum,bussar och skog. Förskolan har 5 avdelningar och 3 gårdar. Förskolan har plats för 80-85 barn. På varje avdelning har vi en förskollärare som arbetar tillsammans med utbildade barnskötare. Totalt arbetar 15-17 pedagoger med barnen.

ösbydalens förskolas byggnad och gård

Vår utbildning

Vi bedriver en utbildning utifrån Skollagen och Läroplanen för förskola, Länk till annan webbplats. där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet på ett lek och lustfyllt sätt.

Vi arbetar med barns integritet och barns rätt till sina rättigheter och till sina åsikter, barnkonventionen Länk till annan webbplats..

Vi värdesätter vikten av frisk luft och motoriska aktivitet därför utnyttjar vi våra gårdar och närområdet. Vi vill ge varje barn stöd i sin utveckling och vi lägger stor vikt vid rörelse, natur och lek.

Leken är av mycket stor betydelse för barnets sociala fostran till självständiga och trygga individer. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande där glädje och kunskap ingår i vardagen.

flagga

Förskolan har en grön flagg Länk till annan webbplats. licens som innebär ett aktivt miljöarbete inom hållbar utveckling.

Grön Flagg är en del av Håll Sverige Rents arbete med förskolor där barnen lär sig om återvinning, hälsa och välbefinnande, samhället och att vara rädd om vår planet.

Förskolebibliotek

Förskolan erbjuder ett eget förskolebibliotek där barn, pedagoger och vårdnadshavare har möjlighet att låna hem böcker. Böckerna är utvalda i ett samarbete med kommunens bibliotek. Det finns även böcker på andra språk och böcker med tecken.

förskolans bibliotek
bygge med klossar