Skärgårds­förskolan

Skärgårdsförskolan har avdelningar på tre öar: Möja, Runmarö och Sandhamn.

Nära hav, klippor och med naturen som närmsta granne arbetar vi efter Lpfö18 med ett inkluderande arbetssätt och med visionen att vara den bästa förskolan för ditt barn.