Skärgårds­förskolan

Skärgårdsförskolan har avdelningar på tre öar: Möja, Runmarö och Sandhamn.

Nära hav, klippor och med naturen som närmsta granne arbetar vi efter Lpfö18 med ett inkluderande arbetssätt och med visionen att vara den bästa förskolan för ditt barn.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Möja: 08 570 486 56

Runmarö: 08 570 486 60

Sandhamn: 08 570 486 66

Svartsö: 08 570 486 64
svartso.fsk@varmdo.se

Rektor Lena Möllersten 08 570 486 05
lena.mollersten@varmdo.se

Biträdande rektor Aase Carlsson 08 570 486 21 aase.carlsson@varmdo.se