Solbackens förskola

Solbackens förskola med 8 grupper ingår i en enhet med en annan förskola, Vikingens förskola
Vår syn på pedagogiken utgår ifrån en helhetssyn där barnets intresse och förutsättningar ligger till grund för ett livslångt lärande.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

Rektor Lena Netterström: 0701680348

Intendent Erica Storbacka: 0736886088

Alla har vi mailadresser som är förnamn.efternamn@varmdo.se

Avdelningarna

Saturnus: 0701680356
Jupiter: 0701680355
Neptunus: 0701680354
Mars: 0701680353
Tellus: 0701680350
Solen: 0701680351
Merkurius: 0701680349
Pluto: 0701659372