Solbackens förskola

Solbackens förskola med 8 grupper ingår i en enhet med en annan förskola, Vikingens förskola
Vår syn på pedagogiken utgår ifrån en helhetssyn där barnets intresse och förutsättningar ligger till grund för ett livslångt lärande.