Torshälls förskola

Torshälls förskola med 7 grupper ingår i en enhet med två andra förskolor, Blåsippan och Labyrinten.
Vi strävar efter att vår förskola ska vara en mötesplats för gemensamt lärande där vi med glädje skapar trygghet och goda relationer.

Välkommen till Blåsippans – Labyrintens - Torshälls förskolor tillsammans skapar vi meningsfullt lärande.