Vikingens förskola

Vikingens förskola med 5 avdelningar ingår i en enhet med en annan förskola, Solbackens förskola. Hos oss har leken en central plats för att utmana och stimulera fantasi, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning i undervisningen i förskolan enligt Lpfö 18. Aktiva pedagoger följer eller leder leken så att barnen får möjlighet att fantisera, imitera och bearbeta intryck samt förstå sig själva och andra.