Vikingens förskola

Vikingens förskola med 5 avdelningar ingår i en enhet med en annan förskola, Solbackens förskola. Hos oss har leken en central plats för att utmana och stimulera fantasi, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning i undervisningen i förskolan enligt Lpfö 18. Aktiva pedagoger följer eller leder leken så att barnen får möjlighet att fantisera, imitera och bearbeta intryck samt förstå sig själva och andra.

Om den kommunala förskolan

Vi vill ge det barn som går på en av kommunens förskolor möjlighet att utveckla nyfikenhet att lära, vara en trygg och viktig individ i en gruppgemenskap och få erfarenheter av att samarbeta.

Då får barnet redan tidigt i livet de bästa förutsättningarna att bygga tilltro till sin egen förmåga och god självkänsla.

Genom att i undervisningen utgå från barnens intressen grundläggs kunskaper och kompetenser när vi utforskar allt som finns att lära om oss själva och världen.

Deltagandet i förskolan ger barnet erfarenhet av demokratiska processer och goda förutsättningar att kunna ta del av samhället och bli en god världsmedborgare.

Kontakta förskolan

T.f rektor Lena Netterstrom
0857047260
lena.netterstrom@varmdo.se

Intendent Erica Storbacka
0857047445
erica.storbacka@varmdo.se