Fotoparken är en permanent utomhusutställning
för samtida fotografi i Gustavsberg