Talande webbLyssna

Fettavskiljare

Du som är ansvarig för verksamhet med livsmedelshantering måste på eget initiativ installera en rätt dimensionerad fettavskiljare.

Det finns markförlagda fettavskiljare med integrerad biologisk rening, det finns inomhusfettavskiljare med fettlås för enskilda avloppssystem, det finns efterliggande infiltration och minireningsverk med biologisk rening och många andra kombinationslösningar. 

På fastlandet kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar

Vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Jourtömning inom 12 timmar, tömning kan då ske på obekväm arbetstid.

För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision AB 08-570 300 14. 

För jourtömning ska du skriva under en särskild blankett och lämna den till chauffören vid tömningstillfället. Blanketten finns här (pdf)

Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning.

Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället, kontakta i sådant fall servicecenter.

Om det är längre än 70 meter slang kan inte jourtömning utföras.

Via abonnemang 

Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare eller enligt beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Vi kommer att tömma anläggningen samma veckor varje år tills du själv gör någon förändring.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang. 

I skärgården kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar 

Vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Via abonnemang 

I skärgården har vi abonnemangsveckor både på våren och under hösten. Tömningsveckor på våren är under veckorna 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och under veckorna 18–21 om du bor i norra delen. För höstabonnemangen är området indelat i tre tömningsintervaller. För södra gäller veckorna 34–37. Nordöst har veckorna 39–42 och Nordväst har veckorna 46–49.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

Senast publicerad: 2019-02-28