Talande webbLyssna

Äldre

Äldre man i hatt

​För dig som har fyllt 65 år och har behov av stöd i din vardag, eller skulle behöva ett annat boende, finns hjälp att få från kommunen.

Viss hjälp behöver du ansöka om, men det finns också mycket annat.

I kommunen är det en biståndshandläggare för äldre som tar beslut om insatser utifrån dina behov. När du har ansökt och fått ett beslut om hjälp kan du också välja vilken utförare som ska utföra tjänsten. Om du inte vill eller kan välja, blir en utförare vald enligt ett turordningssystem.

Värmdö kommuns garantier för äldreomsorg

Du som är äldre i Värmdö kommun har självklar rätt att få hjälp och stöd i vardagen, om och när du behöver. Därför har politikerna i kommunen slagit fast en lista på garantier som alla utförare av äldreomsorg skrivit under på. 

Om du på något sätt känner att garantierna inte uppfyllts lovar vi dig en personlig ursäkt och konkreta åtgärder för att uppfylla garantin snarast möjligt!

Mer om Värmdö kommuns garantier för äldreomsorg

Detta stöd kan du få

Kontakter du själv kan ta

Seniorlots

Du som vill ha information, vägledning eller stöd av kommunen kan via kommunens kontaktcenter ta kontakt med kommunens Seniorlots.

Läs mer om Seniorlots

Mer information finns också i dokumentet "Till dig som är senior i Värmdö" i högerspalten. Du kan även hämta en tryckt version av den i kontaktcenter.

Senast publicerad: 2019-09-11