Talande webbLyssna

Bouppteckning

När någon avlidit ska det göras en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

När en person har avlidit ska de efterlevande göra en bouppteckning som redogör för kvarvarande tillgångar och skulder i dödsboet. Blankett för att göra bouppteckning finns hos Skatteverket, som har hand om bouppteckningar. Om den avlidne inte äger något och om tillgångarna endast räcker till begravningen, kan kommunens socialkontor i stället göra en dödsboanmälan, se särskild rubrik.

En begravningsbyrå kan ofta hjälpa till både med att ordna en begravningsceremoni och göra en bouppteckning. Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet.

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation