Våra åtgärder

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19

Vid köbildning låses entrén, kunderna får köa utomhus och släpps in pö om pö (vanligast på helger och skollov i samband med dåligt och/eller regnigt väder).

Endast en entrédörr in i anläggningen och den andra dörren ut, vi har skyltat.

Plastpåsar till ytterskorna ska användas, för att minska smittspridning. Ta med egen påse eller låna här på badet.

Antal kunder som får vistas i anläggningen samtidigt är tillfälligt minskad.

Personalen räknar kunderna löpande och håller koll på det olika omklädningsrummen, bassängerna och övriga lokaler.

Kunder uppmanas hålla 2 meters avstånd till varandra, så ofta det kan. Gäller även vid eventuell kö utomhus.

I caféet har antal stolar och bord minskat och skyltar om att hålla asvtånd satts upp.

Tejp i golvet i entrén finns framför kassorna för att markera avståndet som ska hållas i kön.

Plexiglas finns framför kassorna för att skydda kund och personal.

Städronder sker lika frekvent eller oftare än vanligt beroende på kundtillströmning.

Antal deltagare på samtliga gruppträningspass har minskat, både i vatten och på land.

Bolster och filtar till yogapass lånas för tillfälligt inte ut. Kunder får gärna ta med detta själv.

Sprayflaskor med desinfektionsmedel används av både kunder och personal i gym, gruppträning- och cykelsal.

Kunder som endast ska gymma eller gå på gruppträningspass på land uppmanas att om möjligt byta om och duscha hemma.