Simskola och kurser

Vi erbjuder simskolor och kurser för alla åldrar. Allt från babysim för de allra minsta till simskola och crawlkurser samt simskola för barn med särskilda behov.

VT 2024

  • Babysim - Småfiskar
  • Miniplask 1-2 år - Småfiskar
  • Minisimskola 3-4 år - Småfiskar
  • Simskola från 5 år - Sjöstjärnan Orange
  • Simskola från 5 år - Sjöstjärnan Rosa
  • Simskola från 5 år - Sjöstjärnan Lila
  • Simskola för barn med funktionsvariation
  • Ungdomssim 10-17 år
  • Crawlkurs från 12 år
  • Vuxensim från 18 år

Uppehåll samtliga kurser vecka 9 och 14.

Simsläpp kurser 2024

Undantag kan förekomma

Period 3 - Nyhet

Platssläpp

2024-04-15 klockan 08:00

Tillfällen

7 x 30 minuter

Start

Vecka 20 (söndagar vecka 19)

Intensiv

Platssläpp

2024-05-27 klockan 08:00

Tillfällen

5 x 40 minuter - En gång varje dag samma vecka

Start

Välj mellan veckorna: 26, 27, 28, 29, 32

Period 4

Platssläpp

2024-08-05 klockan 08:00

Tillfällen

7 x 30 minuter

Start

Vecka 35

Period 5

Platssläpp

2024-09-23 klockan 08:00

Tillfällen

7 x 30 minuter

Start

Vecka 42

Simskola - Bli en stjärna med oss!

Alla elever är givetvis stjärnor hos oss, därav namnet Sjöstjärnorna!

Vår simskola bygger på tre kunskapssteg. Stjöstjärnan orange, rosa och lila. För dig som inte fyllt fem år än har vi förberedande grupper Småfiskarna från tre månader tills du fyller fem år.

När du fyllt fem år kan du boka dig för Sjöstjärnans simskolegrupper. Inledningen bygger på vattenvana och simkunnighet och när eleverna är i rätt grupp och startar på samma nivå blir inlärningen både enklare, säkrare och roligare.

Simskolan har ett återkommande moment och det är vår kvalitetssäkring. Vi startar alla våra lektioner med kvalitetssäkring, detta för att se var eleverna befinner sig just denna dag.

Vi använder oss av övningar, lekar, ramsor och sånger. Alla dessa aktiviteter är väl utvalda och har ett syfte och mål för gruppen, lektionen och inlärningen. Vi strävar efter att skapa en lugn, trygg och rolig lektion där alla blir sedda. Simlärarna visar, berättar, gör och hjälper till. Vi arbetar medvetet med att se, höra och göra. Simlärarna använder samma pedagogik i alla grupper som simskolor. Med detta vill vi uppnå en trygghet, igenkänning och effektiv inlärning.

För att eleverna lätt ska förstå vad simläraren menaroch uttrycker använder vi nyckelord. Till exempel glida som en pil eller flyt som ett flygplan. Samma nyckelord återkommer i alla grupper.

Sommartid erbjuder vi Sjöstjärnans intensivsimskola under större delen av sommarlovet.

Vårt koncept och planering för en rolig och säker simskola är framtaget av badets erfarna simlärare med många års erfarenhet kring säkerhet och bad, även badets profil Therese Alshammar och förskolelärare Carina Askerson.

Med reservation för eventuella ändringar