Köp- och kundvillkor

Här hittar du de köpvillkor som gäller när du köper tjänster och produkter hos oss via webben.

Villkor

Försäljning av kurser, biljetter och relaterade produkter från denna sida görs av

Gustavsbergsbadet AB
Org.nr: 556519-0963
Box 101
134 22 Gustavsberg
Kontakt: gustavsbergsbadet@varmdo.se

Dessa villkor uppdaterades 21 september 2021 och gäller för alla köp som genomförs från och med detta datum.

Personligt bruk

Kurs- och entrébiljetter (nedan ”biljetter”) får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Gustavsbergsbadet. Om bokningen har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantal ej överskridas.

Mina bokningar

Det är upp till dig som kund att kontrollera att din bokning stämmer (rätt e-postadress, rätt dag, rätt tid och så vidare) och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan bokningen startar. Vi skickar bokningsbekräftelse/kvitto med e-post. När du genomför ett köp accepterar du våra trivsel- och hygienregler som finns angivna på vår hemsida. Gustavsbergsbadet ansvarar inte för eventuella felaktigt angivna uppgifter från kund. Samtliga personuppgifter du lämnar för att genomföra ett köp behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet och i enlighet med Gustavsbergsbadets dataskyddspolicy.

Förlust av biljett

Förlorad biljett ersätts ej. Biljetten levereras elektroniskt till den e-postadress du angivit i bokningen. Observera att varje entrébiljett endast går att använda en gång. Kursbiljetter går att använda så många gånger som tillfällen anges i bokningen och senast fram till och med sista kurstillfället. Du är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Gustavsbergsbadet förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om du som biljettköpare inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Gustavsbergsbadets villkor vid biljettköp. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller köper biljetter för kommersiellt bruk.

Ångerrätt

För alla köp via Gustavsbergsbadets hemsida följer Gustavsbergsbadet AB lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) som innebär att köparen har 14 dagars ångerrätt under förutsättning att varan eller tjänsten inte har använts, genomförts eller påbörjats under denna period. Ångerrätten innebär att kunden inom 14 dagar från köpedatumet kan avboka tjänsten eller varan och erhålla full återbetalning av inbetalt belopp.

Då våra biljetter faller utanför ångerrätten tillämpar Gustavsbergsbadet särskilda villkor med regeln att ångerrätten får tillämpas senast 48 timmar innan starttid på din bokade biljett men inom 14 dagar från det att bokningen slutförts för att genomföra en full återbetalning till kund. Vid avbokning som sker utanför dessa villkor erhålls ingen återbetalning.

För biljetter avsedda till inträde av äventyrsbad och relaxavdelning får ångerrätten tillämpas senast 24 timmar innan starttid på bokad biljett. Vid avbokning som sker utanför dessa villkor erhålls ingen återbetalning.

I de fall Gustavsbergsbadet ställer in en hel kurs sker full återbetalning till kund om inte kunden har möjlighet att byta till en annan kurs.

För köp av varor och tjänster som sker “över disk” direkt på Gustavsbergsbadet gäller inte distansavtalslagen och därmed inte heller ångerrätten.

Avbokning sker via gustavsbergsbadet@varmdo.se

Särskilda villkor vid sjukdom och olycksfall

Missat lektionstillfälle ersätts ej.

Vid längre sjukdom/olycksfall som gör det omöjligt för kunden att genomföra en bokad tjänst kan Gustavsbergsbadet frångå ovan angivna villkor för avbokning och återbetalning. Sjukdomen/olycksfallet ska styrkas med läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten. Vid avbokning och återbetalning erhåller vi en administrativ avgift på 200 kronor.

Force majeure

Vid Force Majeure ansvarar varken du som kund eller Gustavsbergsbadet AB för brister i fullgörande av avtalet. Force Majeure kan vara en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Gustavsbergsbadet AB. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.