Tyck till
Talande webbLyssna

Föreningsservice

I samarbete med föreningsliv och andra aktörer utvecklar kommunen aktivitetsutbudet med sikte på en meningsfull fritid.

Föreningsstödet

Föreningsstödet i Värmdö kommun utgörs av ekonomiska stöd i form av bidrag  men även av vägledning och rådgivning, t ex om hur du kan gå till väga om du vill starta en ny förening.

Kommunens fritidsenhet för dialog med föreningsliv och andra aktörer för hur vi kan utveckla utbud än mer och göra det möjligt för fler att ha en meningsfull och rolig fritid. Vi genomför utredningar, kartläggningar, har fokusgrupper, genomför Idrottsting. Vi genomför diverse olika projekt i samverkan med föreningslivet med detta syfte. Vi arbetar även med regionala projekt och samverkan gällande tex anläggningar eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Det ekonomiska stödet är indelat i olika bidragssystem. Inom varje system finns sedan ett antal olika bidragsformer att söka från. Föreningens verksamhet, inriktning och aktivitet bestämmer inom vilket system bidragsansökan ska göras.

Information om regler och policy för föreningsbidrag

Regler för föreningsstödet finns samlade i skrifterna i menyn till höger

Mer information finns under rubriken "Föreningsbidrag" i menyn till vänster.Bidragsårshjul

Klicka på bilden för förstoring.


Bidragsårshjul Värmdö

Ansökningsperioder för bidrag och stipendier

Senast publicerad: 2019-11-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation