Tyck till
Talande webbLyssna

Återvinn och källsortera

Återvinningsstation

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer. Här hittar du information om återvinning och källsortering.

Grovavfall, el-avfall och farligt avfall lämnas på återvinningscentraler (ÅVC).

​Förpackningar (glas, plast och papper), tidningar och kläder lämnas på återvinningsstationer. (ÅVS)

Det finns olika typer av avfall


Förpackningar, tidningar och kläder

Förpackningar av plast, metall, papper och glas kan lämnas på återvinningsstationerna som finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen. På vissa återvinningsstationer kan du också lämna kläder.

Farligt avfall

Till farligt räknas bland annat batterier, spillolja, färg-, lim och lackrester. Farligt avfall kan lämnas på kommunens återvinningscentraler, på miljöstationer samt på grovsopfärjan sommartid.

El-avfall

Till el-avfall räknas bland annat brödrostar, dammsugare, disk- och tvättmaskiner, mobiltelefoner, ljuskällor, till exempel glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Lämna ditt el-avfall till kommunens återvinningscentralerlänk till annan webbplats.

Matavfall

Matavfall är matrester, tepåsar och kaffesump. I Värmdö har du på fastlandet möjlighet att sortera ut matavfall separat i brun papperspåse. Matavfallet blir till biogas och biogödsel.

Grovavfall

Grovavfall är skrymmande avfall som på grund av storlek eller vikt inte kan läggas i vanlig soppåse, de ska lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för insamling av hushållsavfallet. Hushållsavfall är allt avfall som uppstår i ett hushåll eller därmed jämförligt avfall som uppstår i en verksamhet. Exempel är köksavfall, städavfall, latrin, grovavfall och farligt avfall. Kommunen ansvarar inte för det avfall som omfattas av producentansvar, se nedan.

Producentansvar

Förpackningar (av papper, plast, glas och metall), tidningar, el-avfall (inklusive batterier och ljuskällor), läkemedel, bildäck och bilar omfattas av producentansvar. Lagarna om producentansvar reglerar hur producenterna ska samla in och återvinna sina produkter när konsumenterna inte längre vill ha dem.

Då du källsorterar dina förpackningar, tidningar och kläder bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på återvinningsstationerna som finns utplacerade på ett 20-tal platser i kommunen.

Länkar

Läs mer om avfallsåtervinning på Sveriges avfallsportal Sopor.nulänk till annan webbplats


Senast publicerad: 2019-10-23