Talande webbLyssna

Reningsverk

Det finns många olika fabrikat och modeller av reningsverk som töms på olika sätt.

Därför ska en tydlig tömningsinstruktion på svenska finnas uppsatt väl synlig för tömningspersonalen i anslutning till verket. Det ska vara tydligt uppmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade. Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger ansvaret för detta på dig som fastighetsägare. Om du vill att entreprenören återfyller debiteras du för taxan för minireningsverk.

På fastlandet kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar

Vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Abonnemang

Du väljer själv vilka veckor du vill ha hämtat, till exempel vecka 10, 20, 30 och så vidare eller enligt beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Vi kommer att tömma anläggningen samma veckor varje år tills du själv gör någon förändring.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

I skärgården kan du få tömt:

Inom åtta kalenderdagar

Vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Abonnemang

I skärgården har vi abonnemangsveckor både på våren och under hösten. Tömningsveckor på våren är under veckorna 14–17 om du bor i södra delen av skärgården och under veckorna 18–21 om du bor i norra delen. För höstabonnemangen är området indelat i tre tömningsintervaller. För södra gäller veckorna 34–37. Nordöst har veckorna 39–42 och Nordväst har veckorna 46–49.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

Senast publicerad: 2019-02-04