Talande webbLyssna

Bostäder och offentliga lokaler

Vy av Runda huset, centrala Gustavsberg, med kyrkan i bakgrunden

I Värmdö kommun finns många olika boendeformer, bland annat hyreslägenheter, bostadsrätter, villor, fritidshus samt kommunala och privata omsorgsboenden av olika slag.

Att bo permanent på en skärgårdsö har också blivit allt vanligare efter
en tidigare nedgång. Mångfalden av boenden är en stor utmaning för den framtida miljön.

Läs mer nedan om vilka möjligheter och regler som finns

Bostadsförmedling

Offentliga lokaler

Tillgänglighet

Särskilda boenden

Bostadsanpassning

Senast publicerad: 2018-11-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information