Talande webbLyssna

Bostadsnära skog

Den bostadsnära naturen är viktig för vår hälsa och för djur- och växtlivet. Mycket av markerna som omger oss ägs av privata markägare och en del ägs av kommunen. Var du än rör dig i naturen gäller Allemansrätten.

Fäll inte träd på eget initiativ

Markägaren är ansvarig för träden på sin mark. Om du tycker att det finns en risk för att ett träd ska falla på fastigheter eller innebär en risk för förbipasserande kan du kontakta markägaren.

Om kommunen är markägare och får in en anmälan om riskträd gör kommunen en bedömning om trädet ska tas ner eller stå kvar. Om du träffar på ett nedfallet träd som blockerar gång- och cykelvägen eller en välanvänd stig på kommunens mark för du gärna höra av dig till varmdo.kommun@varmdo.se.

Kommunen sköter löpande de bostadsnära naturområdena. Röjning utmed stigar och leder samt riskträd prioriteras. Fällning av friska träd på grund av beskuggning sker inte om det inte är en del av en skötselåtgärd för ett större område.

Restriktioner för trädfällning

I vissa områden gäller restriktioner för trädfällning. Särskilda regler gäller för fällning av träd inom strandskyddat område. Har du frågor kontakta en strandskyddshandläggare på telefon 08-570 470 00.

Om trädfällningsförbud eller lovplikt för trädfällning finns regleras det i detaljplan eller byggnadsplan. Ett fåtal träd i kommunen skyddas som naturminne och i naturreservat och biotopskyddsområden gäller särskilda regler.

Läs mer om trädfällning här

Senast publicerad: 2019-10-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation