Tyck till
Talande webbLyssna

Markanvisningstävling

ortofoto kvarnbergsterrassen

Markanvisningstävlingen för trygghetsboende vid Gustavsgården genomfördes Q4 2018 – Q2 2019. Vinnande anbud lämnades av Conara Holding AB.

Den föreslagna bebyggelsen med två byggnadskroppar som är kopplade till varandra genom ett lägre orangeri, anpassas väl till landskapet, naturmiljön och kulturmiljön samtidigt som byggnaderna förser området med nya värden.

 

Bild Trygghetsboende Gustavsgården


Anbudsförslaget visar även en väl genomtänkt avvägning av byggnadernas placering. Ett varsamt intrång söderut i hällmarkskog skapar ett bekvämt avstånd till Trallbanevägen åt norra sidan samtidigt som extra dagsljus släpps in i byggnaden till följd av genombrytning i bergskanten. Anpassning till höjdskillnader på grund av bergskanten sker med en suterränglösning som karakteriserar området. Genom byggnadernas L-form bildas en privat innergård för boende.

 

Översiktsbild trygghetsboende G-berg


Anbudsförslaget innehåller en variation av lägenhetsstorlekar vilket möjliggör boende för såväl par som ensamhushåll. Anbudet föreslår totalt 33 lägenheter och en sammanlagd BTA om 2 950 kvadratmeter, varav 1 865 kvm boarea (BOA). Samtliga lägenheter har tillgång till antingen balkong, uteplats eller burspråk vilket gör att de boende själva kan välja om de vill vistas på någon av gemensamhetsytorna eller på en mer privat del. Genom byggnadernas utformning undviks långa korridorer inomhus och därigenom skapas möjlighet till stora gemensamhetsytor på bottenplan till exempel café, inomhusgym och orangeri. Dessa gemensamma utrymmen i bottenplan skapar också visuellt ett trevligt stråk mellan Gustavsbergs centrum och Gustavsgården äldreboende vilket anses som en av anbudets styrkor.

Fortsatt planarbete

Detaljplanearbetet för området befinner sig mellan samråd och granskning och ska nu återupptas för revidering utefter vinnande anbudet. För mer information läs mer under Pågående detaljplanering/ Trygghetsboende Gustavsgården

Kontakt

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via servicecenter 08-570 470 00 eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-06-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument