Tyck till
Talande webbLyssna

Kungörelser i planprocessen

Dagstidningar

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktigt att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Värmdö kommun kungör enligt nedan

I planprocessen vad gäller den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) så ska det kungöras inför Samråd.

Vad gäller den gamla plan- och bygglagen (som gäller för ett flertal planer som plan- och exploateringsenheten jobbar med) så ska det kungöras inför Granskning.

Kungörelse sker i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten och DN och på kommunens anslagstavlalänk till annan webbplats.

Senast publicerad: 2018-08-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information